تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

سبک های عکاسی

پربازدیدها 

 سایت های فرهنگی و هنری / Posted 3 سال ago by vahid / 1551 views

سبک های عکاسی

شما هر جوری که عکس بگیرید و عکاسی کنید برای خودتان یک سبک است، ولی در مجامع مختلف این چند سبک را بیشتر شناخته و معتبر تر می دانند، نظر شمارا به توضیحات هر سبک در ذیل جلب می کنم.

عکاسی مفهومی

عکاسی مفهومی نوعی از عکاسی است که بیانگر یک ایده می باشد. عکاس با استفاده از نشانه ها در عکاسی مفهومی سعی در انتقال پیامی به مخاطب دارد. از هر نشانه ای که استفاده می کند در نهایت ایده باید قابل درک باشد. عکاس در این نوع عکاسی چیز های متعددی را در یک کادر جای می دهد تا ایده یا مفهوم پشت آن برای بیننده قابل فهم باشد. باید گفت که عکاسی مفهومی جای زیادی برای خلاقیت دارد.

عکاسی معماری

عکاسی معماری، شاخه‌ای از عکاسی است که در آن از آثار معماری و ساختمان‌ها عکسبرداری می‌شود. عکس‌های فضای داخلی و خارجی ساختمان، مورد نیاز معماران، طرفداران محیط زیست، مورخان، گروه‌های اجتماعی و امثال آن می‌باشد. معماری، مانند منظره، طبیعت بی‌جان و سایر موضوعات فاقد انسان، توسط بعضی عکاسان جهت بیان عقاید شخصی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

عکاسی مردم و پرتره

شايد اينطور بنظر بيايد كه عكاسي پرتره سبك ساده ايي از عكاسي مي باشد كه سريع مي توان آن را انجام داد، اما در واقع نه كاملاً، بلكه مستلزم تعامل و عشق به مردم است تا قادر به تصوير كشيدن احساسات واقعي و نشان دادن شخصيت و مود آنها در عكسهايتان در لحظه قطعي باشيد.

عکاسی مناظر طبیعی

آسمان زیبا، کوه‌های سر به فلک کشیده، گیاهان، آبها، فضاهای مختلف طبیعی، هرکدام موضوعات جالبی برای عکاسی هستند. یک عکاس هنرمند و ماهر تغییرات محیط و اشکال مختلف آن را در مقابل نوسانات نوری به راحتی درک و احساس می‌کند. پس چشم عکاس باید طوری پرورش یابد تا همواره زوایای مختلف اشیا را در بهترین وضعیت نوری ببیند و کشف کند.

عکاسی حیات وحش

عکاسی حیات وحش، شاخه‌ای از عکاسی است که در آن از حیوانات و جانوران زنده و در محیط طبیعی آنها عکسبرداری می‌شود. عکاسی در این سبک، نیاز به دانش بالا و تجربهٔ فراوان در زمینهٔ عکاسی و آشنایی با رفتار حیوانات گوناگون دارد. عکاسان باید توان اثبات طبیعی بودن تصاویر را داشته باشند؛ عکاسی از حیوانات اهلی جزو عکس‌های این ژانر محسوب نمی‌شود.

عکاسی زندگی شهری

در ﭼﻨﻴﻦ ﻋﻜﺲﻫﺎﻳﻲ، ﺗﻤﺎم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﺷﻬﺮ و ﺑﺪه- ﺑﺴﺘﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻓﻀﺎي ﺷﻬﺮي ﻳﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﭘﻴﺮاﻣﻮنﺷﺎن ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ اﺳﺖ. ﻣﺮدم در اﻳﻦ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻳﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﺪارﻧﺪ ﻳﺎ ﺣﻀﻮرﺷﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺮﻧﮓ اﺳﺖ. در ﺳﺎلﻫﺎي آﻏﺎزﻳﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻋﻜﺎﺳﻲ، اﻳﻦ روﻳﻜﺮد، ﺑﻲﺗﺮدﻳﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪي ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎي فنی درﻋﻜﺎﺳﻲ ﺑﻮد. اﻣﺎ، ازﻫﻤﺎن آﻏﺎز ﻧﻴﺰ، اﻧﮕﻴﺰهﻫﺎ و ﻋﻠﺖﻫﺎي زﻳﺒﺎﻳﻲﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﻫﻨﺮي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن دﻳﮕﺮي ﻫﻢ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪﺗﺪرﻳﺞ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي ازﻋﻜﺲﻫﺎي ﺷﻬﺮي ﺧﻠﻮت و ﺧﺎﻟﻲ از ﺣﻀﻮراﻧﺴﺎﻧﻲ ﺷﺪ.

عکاسی خوراکی

دو بخش جدانشدنی در هر سفر، امتحان کردن خوراک‌های جدید و عکاسی است. حالا اگر بخواهیم هر دو را به نحو احسن انجام دهیم، نیاز به یک سری اطلاعات خواهیم داشت. به ویژه عکاسی که حتما مهارت‌های خاص خودش را می‌خواهد.

عکاسی صنعتی

عکاسی صنعتی و تبلیغاتی میبایست تمام خصوصیات یک عکس حرفه‌ای را دربرگیرد و به مولفه‌های مهم دیگری نیز نیازمند است. هدف از عکاسی صنعتی تنها معرفی کالا نیست بلکه تشویق و ترغیب مشتری به خرید و استفاده آن از محصول است. به بیان ساده‌تر عکس تبلیغاتی می‌بایست بیننده را به خرید کالا ترغیب کند٬ درست به مانند یک ‌تیزر‌! ‌اما‌ با‌ راه‌ و ‌روشی‌ متفاوت

عکاسی نجومی

به وسیلهٔ تلسکوپ و با روش‌های مختلف از ستاره‌ها و سیارات عکس گرفته می‌شود. تلسکوپ به عنوان لنزی بسیار قوی عمل می‌کند تا اجرام آسمانی نزدیک تر به نظر بیایند. این تصویر در دوربین بر روی فیلم ثبت می‌شود. زمان نوردهی معمولاً از چند دقیقه تا چند ساعت است. البته با دوربین عکاسی و با هر لنزی می‌توان از ستاره‌ها و سیارات نزدیک عکس گرفت.

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.