تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

شرکت حسابداری رابین چاووش ارقام

پربازدیدها 

 سایت های خدماتی / Posted 2 سال ago by rabinacc / 896 views

خدمات قابل ارایه ی شرکت حسابداری رابین چاووش ارقام به شرح زیر میباشد:
تحریر دفاتر رسمی
حضور در جلسات دفاعیه مالیاتی
ثبت نام کد اقتصادی
مشاوره مالیاتی
اخذکارت بازرگانی
اظهارنامه عملکرد سالانه (مالیاتی)
ارسال صورت معاملات فصلی
اخذ کد اقتصادی
اظهارنامه ارزش افزوده
ثبت نام ارزش افزوده
اخذ دفاتر روزنامه و کل
اخذ مفاصا حساب بیمه

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.