تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

پایه های مدیریت مالی

پربازدیدها 

 سایت های علمی / Posted 3 سال ago by mormorak / 1321 views

تحقیق مدیریت مالی – مقاله مدیریت مالی

مقاله مدیریت مالی شامل ۳۱ صفحه میباشد و از زیر شاخه مقالات رشته مدیریت محسوب میشود.دانش آموزان و دانشجویان رشته مدیریت میتوانند از تحقیق مدیریت مالی استفاده کنند.

در شرکت های تجاری، باید اشخاصی مسئولیت نهایی تعین خط مشی شرکت را به عهده داشته و مالک درآمد پروژه و دارائی های آن نیز باشند و در یک شرکت سهامی دارند که آن سهام وی این نقش را به عهده دارند و آن چرا از در آمد خالص، پس از کسر طلب بستانکاران و سود سهام ممتاز باقی می ماند، به آنها تعلق می گیرد در موقعیتی نامطمئن کسب سود خالص برای دارندگاه سهام عادی بالطبع یا مطمئن است، گاهی سود حاصل برای سهامداران بیش از مبلغی است که از قبل پیش بینی شده است و گاهی نیز کمتر از آن.

بازده صاحبان حساب عادی از دو جزء تشکیل می شود :سود سهام و سود سرمایه سود یا زیان سرمایه به حاصل تغییر در قسمت سهام شرکت است .همچنانکه شرکت سرمایه گذاری مجدد می کند ورشد می یابد، ارزش آن به طور دائم افزایش یافته و این افزایش به صورت قیمت بیشتر سهام انعکاس پیدا می کند.

قانون تجارت سهام را چنین تعریف می کند :سهم قسمتی است از سرمایه شرکت سهامی که مشخص میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می باشد ورقه سهم سند معامله ایی است که نماینده ی تعداد سهامی است که  صاحب آن در شرکت سهامی دارد.

همان طور که از تعریف فوق بر می آید، میزان مالکیت اشخاص به نسبتاً سهامی است که در شرکت دارا می باشد. اوراق سهام مطابق با ماده ۲۵ قانون تجارت متحدالشکل و چاپی و دارای شماره ترتیب بوده و به امضای لااقل دو نفر که به موجب مقررات اساسنامه تعیین می شوند می رسد .ممکن است دارنده سهام مشخص باشد یا نامشخص، و نقل و انتقال سهام نیز میسر است.

سهام سرمایه– سهام سرمایه یک شرکت سند مالکیت آن است. از این رو، دارنده مثلاً دو درصد از سهام عادی شرکت، مالک دو درصد از دارائی های خالص آن (جمع دارائی ها منهای بدهی های شرکت) می باشد. چنانکه قبلاً گفته شد ,میزان سرمایه افراد در یک شرکت با واحد های مساوی و کوچک که سهم نامیده می شود ,بیان می گردد .

 

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.